Warunki reklamacji towarów

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.

2. Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

4. Reklamacje można zgłaszać w formie elektronicznej na adres info@normfest.pl wypełniając formularz reklamacyjny umieszczony pod regulaminem lub w formie pisemnej wysyłając go na adres Normfest Polska sp. z o.o. , ul. Wichrowa 4/10, 60-449 Poznań. Do reklamowanego Produktu prosimy dołączyć. formularz reklamacyjny oraz dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT). W formularzu prosimy wpisać opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach reklamacji/rękojmi. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi.